araştırmak

v. search, research on, investigate, research into, explore, seek, analyse, analyze, study, dig up, fish, cast about, cast around, check up, dig, dredge for, ferret, ferret about, fish around, forage, go into, hunt after, inquire, inquire into, probe
* * *
explore

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • araştırmak — i 1) Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım. 2) Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak 3) Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak Türk… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • taharri etmek — araştırmak Düşünmek, bir fikrin üzerinde sabit kalmamak, daima doğruyu, hakikati taharri etmekten ibarettir. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dibini kurcalamak (veya karıştırmak) — araştırmak, sorup öğrenmek Dibini kurcalıyorsun, ... birkaç merkez dışında Ege üreticisi çoğunluk küçük çiftçi, orta çiftçi! A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çıñarmak — araştırmak, tahkik etmek II, 182 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • irteşmek — araştırmak. I, 230 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • turbınlamak — araştirmak, kıyas etmek, ölçümlemek I, 435bkz: turbunlanmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • tüpkermek — araştırmak, izine düşmek. II, 179 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • üşetmek — araştırmak. I, 211bkz: eşltmek ufalatmak I, 211bkz: uşalmak, uşatmak, uwşatmak, üşelmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • heriklemek — araştırmak, diziklemek …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • didiklemek — i 1) Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı. M. Ş. Esendal 2) Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak Manzumenin yazılı olduğu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iskandil etmek — 1) deniz derinliğini ölçmek 2) soruşturmak, araştırmak Evde kimsenin olmadığını telefonla iskandil ediyorlarmış diyor Bedri. O. Rifat 3) mec. bir işin içyüzünü araştırmak, bilgi toplamak 4) argo gözetlemek, çevreyi kollamak Cevizlerin altını… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.